Hướng dẫn
Quảng cáo

Sự khác nhau giữa file_get_contents và cURL trong PHP

Phân biệt giữa giữa file_get_contents và cURL trong PHP qua cách sử dụng chúng trong lập trình PHP

Hàm file_get_contents () : Hàm PHP này được sử dụng để lấy nội dung của một tệp. Nội dung có thể được lưu trữ dưới dạng một biến chuỗi. Ngoài ra, nó cũng mô phỏng các giao dịch HTTP, liên quan đến các yêu cầu thông qua phương thức GET và các phản hồi sử dụng phương thức POST tương ứng. Về cơ bản, nó phù hợp nhất cho các thao tác HTTP đơn giản và để nhận các phản hồi JSON một dòng.

Ví dụ

<?php
 // Đọc thông tin từ trang chủ VZN.VN
$homepage = file_get_contents("https://vzn.vn/");
 echo $homepage;
 ?>
Kết quả: Nó hiển thị nội trang chủ của VZN.VN.

cURL: Đây là một thư viện của bên thứ ba mô phỏng các yêu cầu và phản hồi HTTP theo cách hiệu quả hơn nhiều. Nó có thể xử lý các yêu cầu HTTP không đồng bộ và các giao tiếp phức tạp như chức năng gọi lại hoặc chuyển liên tục điểm ngắt. Nó cũng thích hợp để thực hiện yêu cầu FTP dựa trên tên miền chéo. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như thiết lập proxy và Trang web Scraping, v.v.

Ví dụ

<?php
// From URL to get webpage contents
$url = "https://vzn.vn/";
// Initialize a CURL session.
$ch = curl_init();
// Return Page contents.
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
// Grab URL and pass it to the variable
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$result = curl_exec($ch);
echo $result;
?>
Kết quả: Nó hiển thị nội trang chủ của VZN.VN.
Phương thức file_get_contents () cURL
Xử lý các giao tiếp HTTP đơn giản. Xử lý các giao tiếp HTTP phức tạp.
Hỗ trợ các hoạt động HTTP GET và HTTP POST đơn giản. Hỗ trợ HTTP PUT, chứng chỉ ngoài các yêu cầu GET và POST.
Không hỗ trợ bộ nhớ đệm, cookie, v.v. Hỗ trợ bộ nhớ đệm, báo cáo tiến độ cookie, v.v.
Nó sử dụng các giao thức HTTP và HTTPS để liên lạc. Nó sử dụng các giao thức HTTP, HTTPS, FTP, FTPS.
Nó có thể được sử dụng để đọc nội dung tập tin. Nó có thể được sử dụng để đọc, chỉnh sửa, cập nhật, xóa các tập tin từ máy chủ.
Hoạt động chậm chạp. An toàn và nhanh chóng trong hoạt động.
Dễ hiểu. Phức tạp để hiểu.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements