Hướng dẫn
Quảng cáo

Những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

Bài viết này tổng hợp danh sách những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo, hy vọng mang lại gợi ý cho bạn khi thiết kế trang 404 not found cho website của mình

Có một trang Lỗi 404tốt có lẽ cũng quan trọng như có nội dung tuyệt vời vậy. Đôi khi có thể không phải do lỗi của bạn mà khách truy cập đã truy cập vào các trang lỗi, nhưng có thể giao tiếp và hướng họ trở lại trang chủ là cơ hội thứ hai để thu hút lại khách truy cập. Trang Error 404 (404 Not Found) giúp bạn thực hiện điều đó.

Nếu bạn không có trang Lỗi 404 trên trang web hoặc blog của mình, bạn có thể nên bắt đầu suy nghĩ tạo một trang 404 như vậy. Dưới đây là một số trang lỗi 404 thực sự hay có thể cho bạn một số ý tưởng.

#1 Propeller

Error 404 Page

#2 B3ta

Lỗi 404

#3 Cuoma

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#4 Tinsanity

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#5 latelategifts

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#6 Huml

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#7 24-4 Media

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#8 CssTricks

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#9 Renkoo

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#10 iFolderLinks

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#11 TurboMilk

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#12 Zivity

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#13 Wufoo

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#14 Soocial

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#15 Deaxon

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#16 rush68

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#17 Github

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#18 RetardZone

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#19 Planetgeek

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#20 PatternTap

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

#21 Studentmarket

Tổng hợp những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements