Hướng dẫn
Quảng cáo

Những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo

Bài viết này tổng hợp danh sách những trang lỗi 404 Hay và Sáng tạo, hy vọng mang lại gợi ý cho bạn khi thiết kế trang 404 not found cho website của mình

Có một trang Lỗi 404 tốt có lẽ cũng quan trọng như có nội dung tuyệt vời vậy. Đôi khi có thể không phải do lỗi của bạn mà khách truy cập đã truy cập vào các trang lỗi, nhưng có thể giao tiếp và hướng họ trở lại trang chủ là cơ hội thứ hai để thu hút lại khách truy cập. Trang Error 404 (404 Not Found) giúp bạn thực hiện điều đó.

Nếu bạn không có trang Lỗi 404 trên trang web hoặc blog của mình, bạn có thể nên bắt đầu suy nghĩ tạo một trang 404 như vậy. Dưới đây là một số trang lỗi 404 thực sự hay có thể cho bạn một số ý tưởng.

#1 Propeller 

Error 404 Page

#2 B3ta 

Lỗi 404

#3 Cuoma 

#4 Tinsanity

#5 latelategifts

#6 Huml

#7 24-4 Media

#8 CssTricks

#9 Renkoo

#10 iFolderLinks

#11 TurboMilk

#12 Zivity

#13 Wufoo

#14 Soocial

#15 Deaxon

#16 rush68

#17 Github

#18 RetardZone

#19 Planetgeek

#20 PatternTap

#21 Studentmarket

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Bài viết mới

Advertisements