VZN.vn
Tin tức giải trí 24h, scandal showbiz Việt và thế giới
Thể loại

Website

Nói đến các ngôn ngữ lập trình thì không thể thiếu một tính năng cực kỳ quan trọng để một ứng dụng có thể chạy hoàn chỉnh, đó là vòng lặp (Loop). Và trong khi lập trình PHP bạn phải sử dụng vòng lặp rất nhiều. Ví dụ như bạn có một cái mảng chứa các đối tượng danh sách 10 bài viết, và nếu bạn muốn