Thể loại

Đời sống

Chia sẻ những kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn biết nhiều hơn những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Hướng dẫn xin visa du lịch Mỹ

Visa du lịch B-1/B-2 dành cho những người đến Hoa Kỳ tạm thời để công tác (B-1) hoặc du lịch hoặc điều trị y tế (B-2). Nói chung, visa B-1 dành cho khách giải quyết các vấn đề công việc, tham dự hội nghị/hội thảo khoa học, giáo dục, chuyên…
Đọc thêm...