Chào hỏi

Hầu hết hội thoại trong tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác đều bắt đầu bằng lời chào.

Cách chào lịch sự, trang trọng:

– Hello.

– It’s a pleasure to meet you.

– Good morning/afternoon/evening.

Cách chào thân mật hơn:

– Hi.

– Hello.

– Hey.

– Yo!

– What’s up? (Tương đương với câu “How are you?” nhưng thường dùng trong tình huống ít trang trọng).

Trong hội thoại, đặt câu hỏi cũng là một cách lịch sự để biết về người khác rõ hơn. Thông thường, người ta hỏi tình trạng hiện tại của đối phương: Đặt câu hỏi

– How’s it going?

– Hi, how are you?

– How’s your day going?

– Having a busy day?

– How’s life?

– How’s everything?

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng một số câu hỏi cơ bản dưới đây để hỏi bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu:

– What’s your name?

– Where do you live?

– Where are you from?

– What do you do?

Mức độ quen biết

Với những người chưa từng gặp, đối tác công việc hoặc người lớn tuổi, bạn nên dùng cách nói lịch sự hơn so với bạn thân hoặc những người đồng trang lứa.

Bạn sẽ dễ nhận ra rằng sau vài lần gặp gỡ, cách nói chuyện giữa hai bên trở nên bớt nghiêm túc hơn.

Cách nói với những người vừa được giới thiệu:

– Nice to meet you!

– Pleased to meet you!

– How do you two know each other?

– So, what do you do for a living? (Bạn làm nghề gì?)

– How long have you been doing that?

Người đã lâu không gặp:

– How are you keeping?

– What have you been doing lately?

– How’s your family?

– Long time no see!

Tìm điểm chung

Nếu gặp ai đó trong quán bar, buổi hòa nhạc hoặc rạp chiếu phim, bạn có thể nói chuyện cởi mở hơn ở nơi công sở.

Tuy nhiên, dù gặp gỡ ở đâu, bạn có thể mở đầu cuộc hội thoại bằng cách nói về điểm chung. Chẳng hạn, bạn có thể hỏi một người vừa gặp ở bữa tiệc:

– How do you know (the host of the party/the person who has introduced you to each other)?

– Would you like a drink?

– I love this song – do you like this kind of music?

Trả lời

Trả lời trôi chảy câu hỏi thăm của người khác sẽ khiến cuộc hội thoại kéo dài hơn. Bạn có thể kết hợp cả câu trả lời và câu hỏi theo sau, dựa trên thông tin mà người kia vừa cung cấp. Chẳng hạn, nếu ai đó vừa đề cập đến việc từng sống ở New York, bạn có thể hỏi:

– Oh, you lived in New York? How long did you live there?

– I’ve never been to New York; did you enjoy living there?

– I loved visiting New York. Are there things you miss about living there?

Lặp lại những gì người kia vừa nói cũng là một cách trả lời dễ dàng và lịch sự. Ví dụ:

– Hi, I’m Anna. Are you enjoying the party?

– Hi, I’m John. Yeah, it’s been great! Are you enjoying it too?