PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Giới thiệu PHP MySQL

MySQL là hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng với ngôn ngữ PHP.

MySQL là gì?

MySQL là một trong những hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến nhất đang được sử dụng trên Web hiện nay. Nó có sẵn miễn phí và dễ cài đặt, tuy nhiên nếu bạn đã cài đặt OpenServer hoặc Wampserver thì nó đã có sẵn trên máy của bạn. Máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL cung cấp một số lợi thế:

  • MySQL rất dễ sử dụng nhưng cực kỳ mạnh mẽ, nhanh chóng, an toàn và có thể mở rộng.
  • MySQL chạy trên nhiều hệ điều hành, bao gồm UNIX hoặc Linux, Microsoft Windows, Apple Mac OS X và các hệ điều hành khác.
  • MySQL hỗ trợ SQL tiêu chuẩn (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc).
  • MySQL là giải pháp cơ sở dữ liệu lý tưởng cho cả các ứng dụng nhỏ và lớn.
  • MySQL được phát triển và phân phối bởi Oracle Corporation.
  • MySQL bao gồm các lớp bảo mật dữ liệu bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi những kẻ xâm nhập.

Cơ sở dữ liệu MySQL lưu trữ dữ liệu thành các bảng giống như các cơ sở dữ liệu quan hệ khác. Bảng là một tập hợp các dữ liệu có liên quan và nó được chia thành các hàng và cột.

Mỗi hàng trong bảng đại diện cho một bản ghi dữ liệu và được kết nối với nhau, chẳng hạn như thông tin liên quan đến một người cụ thể, trong khi mỗi cột đại diện cho một trường cụ thể như id , first_name , last_name , email , v.v. Cấu trúc của MySQL đơn giản bảng chứa thông tin chung của một người có thể trông giống như sau:

Ví dụ

+ ---- + ------------ + ----------- + ------------------- --- +
| id | first_name | last_name | email |
+ ---- + ------------ + ----------- + ------------------- --- +
| 1 | Peter | Parker | peterparker@mail.com |
| 2 | John | Rambo | johnrambo@mail.com |
| 3 | Clark | Kent | clarkkent@mail.com |
| 4 | John | Carter | johncarter@mail.com |
| 5 | Harry | Potter | harrypotter@mail.com |
+ ---- + ------------ + ----------- + ------------------- --- +

Mẹo: Các trang web như Facebook, Twitter, Wikipedia sử dụng MySQL cho nhu cầu lưu trữ của họ. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng hiểu được MySQL có khả năng gì.

Làm việc với Cơ sở dữ liệu MySQL bằng SQL

SQL, Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, là một ngôn ngữ đơn giản, được tiêu chuẩn hóa để giao tiếp với các cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL. Với SQL, bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào liên quan đến cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như tạo cơ sở dữ liệu và bảng, lưu dữ liệu trong bảng cơ sở dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu cho các bản ghi cụ thể, xóa và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Hãy xem truy vấn SQL chuẩn sau đây trả về địa chỉ email của một người có tên bằng 'Peter' trong bảng people :

SELECTemailFROMpersonsWHEREfirst_name="Peter"

Nếu bạn thực hiện truy vấn SQL ở trên, nó sẽ trả về bản ghi sau:

peterparker@mail.com

Để tìm hiểu thêm về SQL, vui lòng xem phần hướng dẫn SQL .

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements