PHP Cơ bản
PHP Nâng cao
PHP & Cơ sở dữ liệu MySQL
Ví dụ PHP
Tài liệu tham khảo PHP
Quảng cáo

Hằng số PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng hằng số để lưu trữ các giá trị cố định trong PHP.

Hằng số là gì trong PHP

Hằng số là một tên hoặc một định danh cho một giá trị cố định.Hằng số giống như các biến, ngoại trừ việc một khi chúng được xác định, chúng không thể được xác định hoặc thay đổi (ngoại trừhằng số ma thuật).

Hằng số rất hữu ích để lưu trữ dữ liệu không thay đổi trong khi tập lệnh đang chạy.Các ví dụ phổ biến về dữ liệu đó bao gồm cài đặt cấu hình như tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu, URL cơ sở của trang web, tên công ty, v.v.

Hằng số được định nghĩa bằng cách sử dụngdefine()hàmcủa PHP,hàm này chấp nhận hai đối số: tên của hằng số và giá trị của nó.Sau khi được xác định, giá trị hằng số có thể được truy cập bất cứ lúc nào chỉ bằng cách tham khảo tên của nó.Đây là một ví dụ đơn giản:

Ví dụ

<?php
// Defining constant
define("SITE_URL", "https://hagiangpro.com/");
 
// Using constant
echo 'Cảm ơn bạn đã ghé thăm - ' . SITE_URL;
?>

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

Cảm ơn bạn đã ghé thăm - https://hagiangpro.com/

Câu lệnh echoPHPthường được sử dụng để hiển thị hoặc xuất dữ liệu ra trình duyệt web.Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tuyên bố này trong chương tiếp theo.

Mẹo: Bằng cách lưu trữ giá trị trong một hằng số thay vì một biến, bạn có thể đảm bảo rằng giá trị sẽ không bị thay đổi vô tình khi ứng dụng của bạn chạy.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements