Các thì trong tiếng Anh
Mệnh đề và cụm từ
Từ loại tiếng Anh
Bổ sung
Mẫu câu
Các từ dễ nhầm lẫn
Quảng cáo

Các ngôi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có ba ngôi thông dụng đó là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Tại sao nó lại quan trọng? và nó quan trọng như thế nào?

Bởi vì việc phân biệt được các ngôi này sẽ giúp bạn sử dụng đúng trong các thì trong tiếng Anh. Để phân biệt các ngôi thì rất khó đối với những bạn mới học, vì vậy trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách phân biệt giữa chúng.

1. Bảng các ngôi trong tiếng Anh

Các ngôi trong tiếng Anh chính là các đại từ nhân xưng dùng để xưng hô với nhau trong các cuộc giao tiếp, thảo luận.

bang dai tu nhan xung png

Với các đại từ nhân xưng này thì được phân ra thành các ngôi như sau:

STT Ngôi Nghĩa Tiếng Anh
1 Ngôi thứ nhất số ít Tôi, tao, ta, tớ… I
2 Ngôi thứ nhất số nhiều Chúng tôi, chúng ta… We
3 Ngôi thứ 2 Bạn, các bạn, các anh, các chị, các chú… You
4 Ngôi thứ 3 số ít Anh ấy, cô ấy, anh ta, cô ta, nó… He, She, It
5 Ngôi thứ 3 số nhiều Họ, bọn họ, bọn kia, bọn chúng… They

Ngôi thứ nhất: Chỉ đến người đang nói như: tôi, chúng tôi, chúng ta

Ngôi thứ hai: Chỉ đến người trực tiếp đối diện đang nghe như: bạn, các anh, các chị, các chú

Ngôi thứ ba: Chỉ đến một người nào đó mà cả người nói và người nghe đang đề cập tới như: cô ấy, anh ấy, bọn chúng

2. Cách chia ngôi với động từ tobe

Đối với mỗi ngôi sẽ có cách chia với động từ tobe khác nhau.

Ngôi thứ nhất: I sẽ đi với am => I + am

Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số nhiều:You/We/They sẽ đi với Are =>You/We/They + are

Ngôi thứ ba số ít:He/She/It sẽ đi với is =>He/She/It + is

Đối với Thì hiện tại đơnkhi sử dụng với động từ thường thì ta phải thêm s/es vào động từ cho ngôi thứ ba số ít, tức là:

Ngôi thứ nhất, thứ 2, thứ 3 số nhiều: I/You/We/They + V

Ngôi thứ 3 số ít: He/She/It + V(s/es)

Bảng tóm tắt cách sử dụng các ngôi với động từ tube.

dong tu tobe 600x304 jpg

3. Cách phân biệt các ngôi trong tiếng Anh

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng ngôi trong tiếng Anh khi kết hợp tạo thành câu.

Ngôi thứ nhất

Gồm có tôi và chúng ta (I, We): Dùng để chỉ bản thân người hoặc nhóm người đang nói.

Ví dụ:

I am Cường (Tôi là Cường) - tức người đang phát biểu chỉ đến chính họ
We are teacher (Chúng ta là giáo viên) - tức người đang phát biểu trỏ đến một nhóm người trong đó có cả người phát biểu

Ngôi thứ hai

Chúng ta có một đại từ nhân xưng duy nhất là You(bạn): dùng để chỉ đến người hoặc nhóm ngườiđang lắng nghe mình nói, dịch ra có thể là bạn, các bạn, các anh, ...

Ví dụ:

Are you a student? (bạn có phải là học sinh không) - ý muốn hỏi người đối diện nên nó là ngôi thứ hai

What are you doing? (các bạn đang làm gì đó) - ý muốn hỏi một nhóm người và nhóm người đó đang lắng nghe câu hỏi nên là ngôi thứ hai

Ngôi thứ ba

Ngôi thứ ba gồm có:

  • It, She, He: là ngôi thứ ba số ít
  • They: là ngôi thứ ba số nhiều

Ngôi thứ ba là những người được đề cập đến trong cuộc nói chuyện giữa hai người, tức là giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ 2.

Ví dụ:

It is raining (trời đang mưa) - đang đề cập tới ông trời nên đó là ngôi thứ ba
She is a farmer (cô ấy là nông dân) - đang đề cập tới cô ấy và làmột người thứ ba.

Tòm lại cách phân biệt các ngôi dễ hiểu nhất như sau: Giả sử bạn A đang nói chuyện bạn B và họ đề cập đến bạn C thì A là ngôi thứ nhất, B là ngôi thứ 2 và C là ngôi thứ ba. Còn việc số ít hay số nhiều phụ thuộc vào số lượng người tham gia.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements