Các thì trong tiếng Anh
Mệnh đề và cụm từ
Từ loại tiếng Anh
Bổ sung
Mẫu câu
Các từ dễ nhầm lẫn
Quảng cáo

Mẫu câu lời khuyên

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp cho các bạn một số lời khuyên được dùng trong tiếng Anh.

Trong tiếng Anh có nhiều cách để khuyên một người nếu bạn không khéo léo thì những góp ý này có thể trở nên phản tác dụng, khiến người nghe cảm thấy không vui. Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng, hiệu quả nhất.

1. Một số cách đưa ra lời khuyên trong tiếng Anh

Có rất nhiều cách đưa ra lời khuyên và tùy vào từng trường hợp mà bạn chọn cấu trúc cho đúng. Và sau đây là các cấu trúc thường gặp.

Sử dụng động từ khiếm khuyết

You should: Bạn nên
You ought to: Bạn nên

You should do more exercise =You ought to do more exercise.
(Bạn nên tập thể dục nhiều hơn)

You shouldn’t drink so much beer =You ought not to drink so much beer.
(Bạn không nên uống nhiều bia)

Đặtcâu hỏi

Để lời khuyên ít mang tính áp đặt, bạn có thể dùng câu hỏi để đề nghị người nghe cân nhắc về lời khuyên của mình.

Why don't you: Tại sao bạn không
How about: Bạn nghĩ thế nào

Why don’t you do some more exercise?
(Sao bạn không tập thể dục nhiều hơn)

How about doing some more exercise?
(Bạn nghĩ thế nào về việc tập thể dục nhiều hơn?)

Với câu hỏi "Why don't you...?", chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không có "to".

Khi chọn cấu trúc "How about...?", động từ sau nó phải ở dạng có đuôi -ing.

Đặt mình vào vị trí của người khác

Đôi khi việc tưởng tượng bạn ở trong hoàn cảnh của một người nào đó sẽ giúp lời khuyên trở nên tốt hơn, có ích hơn.

If I were you, I’d…: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ…

If I were you, I would do more exercise.
(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tập thể dục nhiều hơn)

Đưa ra một đề nghị thẳng thắn

Những động từ như “suggest”, "recommend"là một lựa chọn giúp bạn đưa ra đề nghị của mình thẳng thắn hơn

Suggest/ Recommend + V_ing
Hoặc sử dụng mẫu that + verb (động từ) mà không có “to”
Hay sử dụng cùng một danh từ

I suggest visiting the Eiffel Tower. We should all go
(Tôi đề nghị là chúng ta nên đi thăm tháp Ép-phen.Tất cả chúng ta nên đi)

I suggest that you visit the Eiffel Tower.I’m not going.
(Tôi nghĩ là bạn nên đi thăm tháp Ép-phen. Tôi sẽ không đi)

I recommend the lasagne. It’s a very good dish to choose in this restaurant.
(Tôi đề nghị món lasagna.Đó là một món ngon có thể chọn tại nhà hàng này)

Khuyên nhủ trực tiếp, mạnh mẽ

Muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm theo lời khuyên,

You had better ...: Tốt hơn hết là bạn nên ...

You had better do more exercise before you start getting fat.
(Bạn bắt đầu tập thể dục nhiều hơn trước khi bạn bắt đầu béo lên)

You had better not drink so much beer or you will get fat.
(Bạn tốt hơn không nên uống nhiều bia nếu không bạn sẽ bị béo)

Sử dụng với "Advice"

Advice: là động từ nghĩa là "khuyên"

I advise you to buy a good dictionary.
(Tôi khuyên bạn nên mua một cuốn từ điển tốt)

Advice: là danh từ nghĩa là "lời khuyên"

Let me give you some advice.
(Hãy để tôi cho bạn một vài lời khuyên)

She gave me a very useful piece of advice: to buy a good dictionary.
(Cô ấy đã cho tôi một lời khuyên rất hữu ích: mua một cuốn từ điển tốt)

Ngoài ra còn một vài cách biểu đạtkhác như:

 • You could always: Bạn luôn có thể
 • Have you considered : Bạn đã cân nhắc
 • Perhaps we could: Có lẽ chúng ta có thể
 • Do you think it’s a good idea to: Bạn có nghĩ rằng đó sẽ là một ý tưởng hay khi
 • Have you thought about : Bạn đã nghĩ về
 • In your position, I would: Ở vị trí của bạn, tôi sẽ
 • You should perhaps: Bạn có lẽ nên

2. Một số cách xin lời khuyên

Ngoài việc đưa ra lời khuyên, bạn còn có một vài câu khi xin lời khuyên từ người khác như sau:

 • What do you suggest? Bạn có gợi ý gì không?
 • What do you advise me to do? Bạn khuyên mình nên làm cái gì?
 • What should I do?Mình nên làm gì?
 • What ought I to do? Mình nên làm gì?
 • What’s your advice? Lời khuyên của bạn là gì?
 • If you were me what would you do? Bạn sẽ làm gì nếu bạn là mình?

3. Tổng hợp một số lời khuyên thông dụng

Sau đây là một số mẫu câu dùng để đưa ra lời khuyên trong giao tiếng Anh.

 • I reckon you should stop now:Tôi nghĩ bạn nên ngừng lại ngay.
 • Why don't you stop now?Tại sao bạn không dừng ngay nó đi?
 • How about stopping now?Nếu dừng lại bây giờ thì sao?
 • If I were you, I'd stop now:Nếu tôi là bạn, tôi sẽ dừng lại ngay.
 • I suggest you stop now:Tôi đề nghị bạn ngừng lại ngay.
 • You'd (really) better stop right now:Tốt hơn hết là ngừng lại ngay đi.
 • I would strongly advise you to stop:Tôi thực sự khuyên bạn hãy dừng lại.
 • My advice would be to stop now:Lời khuyên của tôi là bạn nên dừng lại ngay.
 • It might be a good idea to stop:Dừng lại có lẽ là một ý tưởng tốt.

Trên đây mình đã tổng hợp cho các bạn một số cách đưa ra lời khuyên và trình bày một số mẫu trong tiếng Anh dùng để khuyên, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức trong khi học tiếng Anh.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Advertisements